HOVEDPINE UNDER OG EFTER DYKNING

 

Af Dykkerlæge Henrik Staunstrup  

                Et velkendt problem

De fleste dykkere, der har en god mængde dykninger i logbogen, har oplevet at få hovedpine, startende enten under dykket eller umiddelbart efter dykket. For det meste er der en simpel forklaring, men gentagne episoder bør bringe dykkeren til sin praktiserende læge eller en dykkerlæge, for at få udredt, hvad der er årsagen til hovedpinen.

 

De 6 hyppigste årsager til hovedpine

 

                Nervøsitet:

Nervøsitet hos en ny dykker eller stres hos erfarne dykkere der prøver noget nyt eller gennemfører et stresset dyk, kan skabe en typisk spændings-hovedpine der gerne er placeret i panden eller i nakke - baghoved. Det er den samme type hovedpine som kan opleves ved dagligdagens almindelige stressede situationer.

                Bihule-squezze:

Manglende trykudligning af bihulerne under nedstigning kan skabe smerter der ligner en pande-hovedpine. Smerterne sidder da bagved og over øjnene. Bihulesquezze kan ligeledes give tandsmerter.

                Kulde:

Visse personer får kraftige smerter i panderegionen når de kommer i koldt vand. Til tider kan den trække om i baghovedet og derved ligne en spændings-hovedpine. Årsagen er ukendt. Hovedpinen forværres ved blivende ophold i det kolde vand.

                Saltvands inhalering:

Hvis man inhalerer saltvand i lungerne under et dyk, kan der opstå kraftig hovedpine efter 30 minutter eller mere efter dykket. Desuden følger der gerne kulderystelser, muskelsmerter  og let feber.

                Maskestroppen:

En for stram maskestrop, som uerfarne dykkere ofte har tendens til at have, kan give en kraftig hovedpine. Det svarer til at man har gået med en alt for lille hat. Hovedpinen varer til et par timer efter dykket, og ligner en spændings-hovedpine. Hvis du har en rød markering i dit ansigt, efter din maske, efter dine dyk, så sidder masken for stramt, og jeg gætter på at du en eller flere gange har haft hovedpine i forbindelse med dine dyk.

                Gasforgiftninger:

Før højt kuldioxid i kroppen vil skabe en pulserende hovedpine der øges i intensitet med stigningen i kuldioxid, eller hvis der pludselig sker et kraftigt fald i kuldioxid niveauet. Dårlig åndeteknik kan skabe dette problem. "Skip-breathing" hvor dykkeren bevist holder vejret i lang tid mellem hvert åndedræt, for at spare på luften, kan resultere i hovedpine grundet højt kuldioxid i kroppen.

Kulmonoxid skaber en kraftig nakke-hovedpine. Dette kan ske hvis din fyldestation ikke leverer ren luft.

 

                Der er enkelte alvorlige årsager.

Ved både dykkersyge og lungeskade, med følgende luftemboli, er hovedpine et almindeligt symptom. Begge skader involverer hjernens  via luftembolier i hjernens blodkar  eller i hjernens væv. Hovedpinen kommer hurtigt efter dykkeren er kommet til overfladen. Oftest er der andre symptomer på dykkersyge eller lungeskade og hovedpinen er derfor sjældent det eneste symptom men blot et yderligere tegn på dykkersygen. Også her kan hurtig administra­tion af 100% ilt være gavnligt.

 

                Migræne kan forværres under en dykning

 Det er på sin plads at omtale migræne og dykning når talen er på hovedpine og dykning. Hvis man lider af stærke eller hyppige anfald af migræne bør man ikke dykke. Visse aspekter af dykning kan nemlig udløse et migræne anfald. Hvis man får et migræne anfald under en dykning kan man være ude af stand til at tage fornuftigt vare på sig selv. Nedsat bevisthedsni­veau, dårligere opfattelsesevne, manglende muskelkoordination og psykiske komplikationer kan forvandle dykket til et mareridt med mulige skader til følge. Det er velkendt i dykkerme­dicinske kredse at visse dykkere oplever deres første migræne anfald i forbindelse med dykning. Ved mildere former for migræne kan dykning være acceptabelt, men der dykkeren skal være opmærksom på ikke at dykke i for koldt vand, undgå kuldioxid ophobning ved at ånde dybt og roligt, samt dykke med en makker der er grundigt informeret om situationen, så der kan tages de fornødne forholdregler.

 

God dykning